Albumul Suferinței și al Străduinței. Al patrulea val