mie 18 mart. 2020 08:23:48

Grila de analiza și organizare a activității în cadrul intervențiilor specifice (grilă etică) poate fi descărcată aici [download id=”10183″]

 mar 17 mart. 2020 10:24:59

Federația „Solidaritatea Sanitară” publică primele date rezultate din cercetarea pe tema percepției salariaților din sănătate privind asigurarea echipamentelor individuale de protecție. Concluzia generală rezultată pe baza datelor indică faptul că sistemul sanitar românesc încă nu este pregătit de lupta împotriva pandemiei COVID 19, cea mai mare slăbiciune reprezentând-o  lipsurile grave din domeniul echipamentului individual de […]

 joi 12 mart. 2020 10:02:51

Având în vedere faptul că protecția specialiștilor din sănătate este esențială asigurarea celei mai importante resurse în lupta împotriva pandemiei cu Coronavirus, respectiv resursa umană, Federația “Solidaritatea Sanitară” solicită Guvernului un plan coerent și transparent de măsuri în acest sens. Pentru a ne asigura că această linie de apărare corespunde standardelor, am solicitat deja Ministerului […]

 joi 12 mart. 2020 09:27:38

[download id=”10052″]Luând în considerare că noi, Ministerul Sănătății și întreaga societate avem interesul de-a avea resursa umană necesară pentru lupta cu pandemia COVID 19,  aceasta constituind principala cale de menținere și creștere a capacității unităților sanitare de-a asigura serviciile medicale în actualul context, am solicitat Ministerului Sănătății, în spiritul relației de parteneriat între toți actorii […]