Cei care își cresc singuri copiii și nu au cu cine îi lăsa, cum procedează? Starea de urgență

Răspuns sintetic

Familiile monoparentale se încadrează pentru a obține majorarea.

Răspuns detaliat

Beneficiază și familiile monoparentale de majorarea salariului cu 75%. Legea 19/2020 la art. 3 menționează: "Este asimilată părintelui, persoana singură din familia monoparentală, astfel cum este definită de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv reprezentantul legal al copilului, precum și persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil. " Așadar beneficiază și această categorie. Atenție, majorarea va fi "în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat."(art.3 din Legea 19/2020)