Ce prevederi se aplică pentru familiile monoparentale în ceea ce privește Legea 19/2020? Starea de urgență

Răspuns sintetic

Beneficiază și „părinții unici”, doar că nu li se solicită declarația celuilalt părinte.

Răspuns detaliat

Beneficiază și „părinții unici”, doar că nu li se solicită declarația celuilalt părinte. Legea 19/2020 este asimilată părintelui, în sensul prevederilor alin. (1) și (2), persoana singură din familia monoparentală, astfel cum este definită de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv reprezentantul legal al copilului, precum și persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil.