Din prevederile menționate în decretul privind starea de urgență am observat că este menționat faptul că angajatorul poate dispune unilateral efectuarea totala sau parțială a concediului de odihnă. Deci și în sistemul sanitar se aplică acest articol, nu? Starea de urgență

Răspuns sintetic

Dreptul la concediu de odihnă este prevăzut de Constituția României.

Răspuns detaliat

Dreptul la concediu de odihnă este prevăzut de Constituția României, în cadrul drepturilor de protecție socială. De asemenea, acest decret stipulează în mod expres faptul că prevederile contractelor colective de muncă rămân în vigoare. Salariații din sănătate nu pot fi trimiși în concediul de odihnă prin decizia unilaterală a angajatorului pe perioada stării de urgență, fiind necesar acordul lor. Excepție fac situațiile în care concediul de odihnă este luat conform programării, angajatorul având posibilitatea de a solicita doar întreruperea concediului de odihnă. Totodată, angajatorul nu poate dispune efectuarea concediului de odihnă dacă aveți dreptul la majorarea de 75% conform Decretului. Pe această temă CELMS a emis un punct de vedere împreună cu argumentația juridică aferentă. Documentul CELMS este accesibil doar membrilor sindicatelor membre ale Federației „Solidaritatea Sanitară”, prin intermediul liderilor de sindicat.