Stimulentul de risc se acordă doar pentru perioada stării de urgență? Starea de alertă

Răspuns sintetic

Conform prevederilor art. 8, alin 1 din OUG 43/2020, stimulentul de risc se acordă doar...

Răspuns detaliat

Conform prevederilor art. 8, alin 1 din OUG 43/2020, stimulentul de risc se acordă doar pentru perioada stării de urgență. Acestea sunt prevederile legale aplicabile în acest moment.

Notă (de lege ferenda): Federația „Solidaritatea Sanitară” a solicitat Camerei Deputaților modificarea acestor prevederi în sensul acordării stimulentului de risc și pe perioada stării de alertă. Modificările ar putea fi făcute prin intermediul legii de aprobare a OUG 43/2020.

Solicitările pot fi găsite aici: https://solidaritatea-sanitara.ro/amendamente-propuse-camerei-deputatilor-de-catre-federatia-solidaritatea-sanitara-referitoare-la-acordarea-stimulentului-de-risc/