Sporul pentru combaterea epidemiei (55%-85%) poate fi cumulat cu sporul de 30% prevăzut de legea 56/2020? Starea de alertă

Răspuns sintetic

Cumularea sporului de 55%-85% pentru combaterea epidemiei (prevăzut de Anexa nr. 2, lit. A, pct. 9 la Regulamentul de sporuri) cu sporul  de 30%...

Răspuns detaliat

Cumularea sporului de 55%-85% pentru combaterea epidemiei (prevăzut de Anexa nr. 2, lit. A, pct. 9 la Regulamentul de sporuri) cu sporul de  30% (prevăzut de art. 7 alin. 1 din legea 56/2020) este posibilă.   Argumentele juridice pentru cumularea sporurilor pentru condițiile de muncă (prevăzute în Regulamentul de sporuri) cu sporul de 30% aferent activităților COVID 19

 1. Izvorul drepturilor îl constituie prevederi legale situate diferit în ierarhia actelor normative. Astfel:
 1. Sporurile pentru condiții de muncă aferente Regulamentului de sporuri sunt prevăzute într-o lege cadru (legea 153/2017) în timp ce sporul de 30% aferent activităților COVID 19 sunt prevăzute într-o lege cu caracter special raportat la pandemia COVID 19.
 2. Regulamentul de sporuri este aprobat prin Hotărâre de Guvern, în timp ce modalitatea de acordarea a  sporului de 30% aferent activităților COVID 19 trebuie elaborată printr-un Ordin comun al ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului finanţelor publice
 1. Regimul juridic diferit al celor două categorii de sporuri este evidențiat și de raportarea la limita prevăzută la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017: sporurile pentru condiții de muncă din Regulamentul de sporuri se acordă cu respectarea acestei limite în timp ce sporul de 30% aferent activităților COVID 19 se acordă fără respectarea acestei limite.
 2. Procedura de stabilire a drepturilor prevăzută de lege pentru aplicarea sa este diferită. Astfel:
  1. anexele nr. I-VIII
  2. art. 7 alin. 1 din legea 56/2020 prin Ordin se stabilesc doar „Categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului…” (art. 7 alin. 3 din legea 56/2020). Reținem că este vorba de doar două elemente.
 3. Aplicabilitatea prevederilor Regulamentului de sporuri este mai restrânsă decât cea a Ordinului ce trebuie elaborat în baza legii 56/2020.
 4. Interdicția cumulării sporurilor vizează doar sporurile prevăzute în Regulamentul de sporuri, fără a afecta drepturi salariale de natura sporurilor care au alt izvor juridic.
Pentru rigoare menționăm că:
 • sporul prevăzut la art. 7 alin. 1 din Legea 56/2020 este de „până în 30%”;
 • Categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului finanţelor publice. Până la data publicării acestor precizări acest lucru nu s-a întâmplat.