Este normal ca pentru o serie de angajați (medicina de familie, farmaciști etc.) stimulentul de risc să se acorde și pentru lucrul cu pacienți suspecți COVID-19, în timp ce pentru salariații din spitale doar pentru lucrul cu pacienții diagnosticați? Starea de alertă

Răspuns sintetic

Aplicarea unor reguli diferite în cazul situațiilor identice ține de esența discriminării!

Răspuns detaliat

Există două tipuri de răspunsuri la întrebarea dvs.:

(1) Răspunsul etic: nu este normal!

Aplicarea unor reguli diferite în cazul situațiilor identice ține de esența discriminării. Mai mult decât atât, în discuție nu este doar o discriminare, ci și o diferențiere inversă (care accentuează caracterul discriminatoriu): deși în cazul salariaților din spitale riscul de infectare cu SARS-CoV-2 este evident mai mare (situație dovedită și de realitatea infectării, salariații din spitale fiind cei mai afectați dintre toate categoriile de profesioniști și de cetățeni), ei beneficiază de stimulentul de risc în condiții mult mai restrictive decât alte categorii de salariați.

În mod clar Guvernul a greșit din punct de vedere etic, eroarea sa fiind accentuată de Parlament.

(2) Răspunsul legal: deocamdată nu ne putem pronunța.

Am luat act de modalitatea în care Parlamentul a modificat OUG nr. 43/2020 prin legea de aprobare a acestei ordonanțe și considerăm că lucrurile nu sunt clare, problema fiind evidentă.

Această problemă necesită o analiză amplă (studierea întregii legislații interne și internaționale, efortul de interpretare, analiza intențiilor legiuitorului etc.) și o perioadă de dezbateri pentru a găsi interpretarea corectă sau argumente juridice solide pentru o interpretarea ca să elimine caracterul de discriminare.