Dacă angajatorul nu m-a nominalizat pentru a primi stimulentul de risc, deși am lucrat cu pacienți COVID-19 ce pot face? Starea de urgență

Răspuns sintetic

Ca principiu primul pas este să vă adresați sindicatului din care faceți parte.

Răspuns detaliat

Ca principiu primul pas este să vă adresați sindicatului din care faceți parte. Angajatorul are obligația să pună la dispoziția sindicatului procedura prin care a efectuat nominalizarea salariaților, sindicatul putând solicita modificarea procedurii/completarea listei acolo unde are dovezi în sensul celor sugerate de dvs.

În mod practic este necesară o contestare a modalității de stabilire la nivelul unităților a persoanelor care au dreptul la acest stimulent. Aceasta trebuie depusă la unitate, împreună cu dovezile pe care le aveți.