Dacă angajatorul nu a acordat stimulentul de risc aferent lunii aprilie niciunui salariat care a fost diagnosticat cu COVID-19 motivând că în aprilie nu exista prevederea din OUG 64 procedează corect? Starea de urgență

Răspuns sintetic

Toți salariații au toate drepturile pe toată perioada stării de urgență, indiferent de momentul în care a fost introdus fiecare dintre drepturi.

Răspuns detaliat

Textul de lege este destul de clar în privința perioadei de aplicare: „pe perioada stării de urgență”, această precizare existând în  mod expres și în forma inițială a OUG 43/2020. Interpretarea a fost întărită de Parlament, prin legea de aprobare a OUG 43/2020 (care însă nu a fost promulgată). Pe această interpretare vom merge până la capăt, încercând s-o impunem în instanță. Asta înseamnă că toți salariații au toate drepturile pe toată perioada stării de urgență, indiferent de momentul în care a fost introdus fiecare dintre drepturi (indiferent de momentul în care OUG 43/2020 a fost modificată). Dacă presupunem că nu luăm în considerare argumentul de bază privind momentul începând de la care sunt aplicabile prevederile OUG 43/2020 atunci trebuie să avem în vedere locul în care salariatul s-a infectat (în lunile martie și aprilie). În acest caz trebuie luat în considerare trei ipoteze juridice: a) Salariatul a fost infectat de pacienți. În acest caz se aplică prevederile art. 8 alin. 1 din forma inițială a OUG 43/2020: "Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19, pe perioada stării de urgenţă,…." Este lesne de observat că dacă infectarea are loc prin implicarea în cel puțin una dintre activitățile precizate în acest aliniat atunci salariații aflați în această situație au dreptul la stimulentul de risc cel puțin începând cu luna aprilie (dacă vom considera că este relevantă luna în care a fost publicată OUG 43/2020. b) Salariatul a fost infectat de alți salariați. Dacă acei salariați au fost infectați în condițiile prevăzute la lit. a) atunci îi este aplicabilă aceeași situație juridică. c) Salariatul a fost infectat în afara locului de muncă. Este greu de inclus în rândul celor care au dreptul la stimulent doar pe baza celei de-a doua linii de argumentare.