La noi în spital stimulentul nu a fost acordat salariaților care au participat la transport, fiind personal nemedical. Angajatorul a procedat corect? Starea de urgență

Răspuns sintetic

Conform legii 153/2017, anexa nr. 2, din personalul auxiliar sanitar (personalul auxiliar incluzând cel puțin personalul auxiliar sanitar) fac parte: infirmiera, îngrijitoarea, spălătoreasa, brancardierul, șoferul.

Răspuns detaliat

Formularea este discret ambiguă, dacă ne raportăm la general: la transport pot participa mai multe categorii de personal (este utilă precizarea categoriilor de personal care au fost exceptate).

Conform legii 153/2017, anexa nr. 2, din personalul auxiliar sanitar (personalul auxiliar incluzând cel puțin personalul auxiliar sanitar) fac parte: infirmiera, îngrijitoarea, spălătoreasa, brancardierul, șoferul. Ce altă categorie de personal mai există într-un spital (alături de personalul medical) care participă la transportul pacienților și nu face parte fie din personalul medical fie din cel auxiliar?

Raportat la prevederile OUG 43/2020 abordarea trebuie împărțită în două etape:

  1. Înainte de 11.05.2020 – personal auxiliar

În forma inițială a OUG 43/2020 personalul auxiliar a fost prevăzut ca putând beneficia de stimulentul de risc, dacă a participat la transportul (echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul) pacienților infectaţi cu COVID-19.

  1. După 11.05.2020 – personal auxiliar sanitar

În forma modificată a OUG 43/2020 este menționat personalul auxiliar sanitar. Dacă există alte categorii de salariați care participă la transportul pacienților atunci se pune problema schimbării de facto a felului muncii.