Dacă am copil până în 18 ani cu grad de handicap accentuat, dar urmează o școală normală și sunt părinte singur (familie monoparentală), mă încadrez pentru a primi majorarea de 75% stabilită prin Decret? Starea de urgență

Răspuns sintetic

Vă încadrați în prevederile legale.  

Răspuns detaliat

Vă încadrați în prevederile legale pentru a primi majorarea de 75%. Legea nu specifică tipul de școală la care trebuie să fie înscris minorul. Atenție, majorarea va fi "în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat."( conform art.3 din Legea 19/2020)