Se aplică mărirea de salariu cu 75% pentru toți salariații din sănătate care nu pot sta acasă cu copilul? Angajatorul nostru a refuzat acordarea majorării. Starea de urgență

Răspuns sintetic

Dispozițiile legale privind majorarea cu 75% se aplică tuturor salariaților care se încadrează în condițiile menționate în actele normative.

Răspuns detaliat

Dispozițiile legale privind majorarea cu 75% se aplică tuturor salariaților care se încadrează în condițiile menționate în actele normative respective (decretul nr.195/2020 și legea 19/2020) și nu suportă aplicare selectivă în funcție de dorința angajatorului. Adresați-vă liderului de sindicat pentru sprijin în acest sens dacă întâmpinați probleme în acest caz. Atenție, majorarea va fi "în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat."(art.3 din Legea 19/2020).