Familiile monoparentale beneficiază de majorarea de 75% dacă nu pot sta acasă cu copilul? Starea de urgență

Răspuns sintetic

Beneficiază și familiile monoparentale.

Răspuns detaliat

Beneficiază, doar că nu li se solicită declarația celuilalt părinte. Legea 19/2020 (3): "Este asimilată părintelui, persoana singură din familia monoparentală, astfel cum este definită de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv reprezentantul legal al copilului, precum și persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil".